اعضای اصلی تیم مانا

اعضای اصلی و کلیدی مانا به شرح زیر می باشد

 • اعضای مانا

  اعضای مانا

  فرشته ابوالقاسمی موسس و مدیر آموزشی

  مسعود ابوالقاسمی مدیر اجرایی

  علی ابوالقاسمی مسئول فناوری اطلاعات

  مهسا محمدی سوپروایزر آموزش  کودک

  سمیرا قربانی مسئول امور دفتری

  فایزه  شعبانی مسئول امور دفتری

  راحله آزادگان مدیرروابط عمومی

  دکتر ملکی مدیر منابع اسانی

  زهرا قربانی روانشناس

  عباد میرزایی مدرس

  هومن کولیوند مدرس

  منصوره عرب مدرس

  فاطمه فلاحی مدرس

  حمیده فلاحی مدرس

  رسول مدنی مدرس

  مهرداد محرابی

  مجتبی دلجو مدرس

  سعید مرجانی مدرس

  امیرحسن ابوالقاسمی مدرس

  بهروز شریعت پناهی مدرس

  آرش بابا مردای مدرس

  مهردادمرادمند مدرس

  ضیایی مدرس

  سینا صفر زاده مدرس

  داوودحسامپور مدرس

  سمانه کربلایی مهدی مدرس

  حمیده ملاعلی اکبری مدرس