منو چپ

شما می توانید در تنظیمات قالب آزوم منو چپ را فعال کنید. برای جزئیات بیشتر حتما توصیه می کنیم پیش نمایشی از این منو حرفه ای ببینید. یکی از ویژگی های خوب و منحصر بفرد قالب آزوم این ویژگی می باشد!