اسلایدر ریسپانسیو کشیدنی

اسلایدرهای ریسپانسیو کشیدنی جزء امکانات قالب بوده و از لمس یا تاچ نیز پشتیبانی می کند

اسلایدر حالت نرمال

حالت نرمال از اسلایدرهای کشیدنی ریسپانسیو

اسلایدر حالت صفحه بندی

حالت صفحه بندی اسلایدرهای کشیدنی ریسپانسیو